Identificatie en eigendom

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, stelt de houder zijn identificatiegegevens vast.

Doel:

Het doel van de website https://welcometoibiza.com nl Toeristische informatie, commerciële gids en diensten.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website verleent u de status van gebruiker en impliceert de volledige acceptatie van alle clausules en gebruiksvoorwaarden op de pagina's:

Als u niet tevreden bent met elk van deze clausules en voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Toegang tot deze website impliceert op geen enkele manier het begin van een zakelijke relatie met Ideas Ibiza CB.

Via deze website biedt de eigenaar toegang tot en gebruik van verschillende inhoud die de eigenaar of zijn medewerkers op internet hebben gepubliceerd.

Voor dit doel bent u verplicht en verplicht u de inhoud van de website NIET te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, verboden in deze juridische kennisgeving of door de huidige wetgeving, schadelijk voor de rechten en belangen van derden, of op enigerlei wijze kan het normale gebruik van de inhoud, computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die zijn opgeslagen op computerapparatuur die eigendom is van of gecontracteerd is door Ideas Ibiza CB, andere gebruikers of een gebruiker, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen van het internet.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen in te trekken die in strijd zijn met de huidige wetgeving, schadelijk zijn voor de rechten of belangen van derden, of die naar zijn mening niet geschikt zijn voor publicatie.

Ideas Ibiza CB is niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via het reactiesysteem, sociale netwerken of andere participatiemiddelen, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving.

beveiligingsmaatregelen

De persoonlijke gegevens die u aan de Eigenaar verstrekt, kunnen al dan niet worden opgeslagen in geautomatiseerde databases, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met Ideas Ibiza CB, dat alle technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen neemt die de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de daarin opgenomen informatie in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er echter rekening mee dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet volledig betrouwbaar zijn en dat de houder daarom niet kan garanderen dat er geen virussen of andere elementen zijn die wijzigingen in de computersystemen kunnen veroorzaken. ticos (software en hardware) van de Gebruiker of in zijn elektronische documenten en bestanden die daarin zijn opgenomen, hoewel de Houder alle nodige middelen inzet en de nodige beveiligingsmaatregelen neemt om de aanwezigheid van deze schadelijke elementen te voorkomen.

Verwerking van persoonlijke gegevens

U kunt alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die de houder verzamelt, raadplegen op de pagina van Privacybeleid.

Bestanden

De Eigenaar heeft de informatie, multimedia-inhoud en materialen op de website verkregen uit bronnen die hij betrouwbaar acht, maar hoewel hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie correct is, kan de Eigenaar niet garanderen dat deze correct is. , compleet of bijgewerkt. Ideas Ibiza CB wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie op de pagina's van deze website.

Het is verboden om via de website illegale of ongeoorloofde inhoud, computervirussen of berichten te verzenden of te verzenden die, in het algemeen, de rechten van de Eigenaar of derden beïnvloeden of schenden.

De inhoud van https://welcometoibiza.com Ze zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen in geen geval worden gebruikt of beschouwd als een verkoopaanbieding, een aanvraag voor een aankoopaanbieding of een aanbeveling om een andere bewerking uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Ideas Ibiza CB behoudt zich het recht voor om de inhoud van te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beperken https://welcometoibiza.com, links of informatie verkregen via de website, zonder voorafgaande kennisgeving.

Ideas Ibiza CB is niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op de Website of die op de sociale netwerken van de Eigenaar.

Cookiebeleid

Op pagina cookies beleid U kunt alle informatie raadplegen met betrekking tot het beleid voor het verzamelen en behandelen van cookies.

Links naar andere websites

De Eigenaar kan toegang bieden tot websites van derden door middel van koppelingen met als enig doel informatie te verstrekken over het bestaan van andere informatiebronnen op internet waarin hij de op de Website aangeboden gegevens kan uitbreiden.

Deze links naar andere websites veronderstellen in geen geval een suggestie of aanbeveling voor u om de bestemmingswebpagina's te bezoeken, die buiten de controle van de Eigenaar liggen, dus Ideas Ibiza CB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of van het resultaat dat u krijgt door de links te volgen.

Evenzo is Ideas Ibiza CB niet verantwoordelijk voor de links op de gelinkte websites waartoe het toegang verschaft.

Het tot stand brengen van de link impliceert in geen geval het bestaan ​​van relaties tussen Ideas Ibiza CB en de eigenaar van de site waarop de link tot stand is gebracht, noch de aanvaarding of goedkeuring door de Eigenaar van de inhoud of diensten ervan.

Als u via een link naar een externe website gaat https://welcometoibiza.com U dient het privacybeleid van de andere website te lezen dat kan verschillen van dat van deze website.

intellectueel eigendom

Alle rechten zijn voorbehouden.

Elke toegang tot deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden: de reproductie, permanente opslag en verspreiding van de inhoud of elk ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ideas Ibiza CB.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie en diensten die zijn opgenomen of beschikbaar via deze website kunnen onjuistheden of typefouten bevatten. Periodiek neemt de houder verbeteringen en / of wijzigingen op in de informatie en / of de services die op elk moment kunnen worden geïntroduceerd.

De houder verklaart of garandeert niet dat de services of inhoud worden onderbroken of dat ze geen fouten bevatten, dat de defecten zijn gecorrigeerd of dat de service of server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten niettegenstaande dat de houder alles in het werk stelt om dergelijke incidenten te voorkomen.

Ideas Ibiza CB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbrekingen of een storing van de Diensten of inhoud die op internet wordt aangeboden, ongeacht de oorzaak. Evenzo is de Eigenaar niet verantwoordelijk voor netwerkstoringen, bedrijfsverliezen als gevolg van genoemde storingen, tijdelijke stroomuitval of enige andere vorm van indirecte schade die kan worden veroorzaakt door oorzaken buiten de controle van de Eigenaar.

Voordat beslissingen en / of acties worden genomen op basis van de informatie op de website, raadt de eigenaar aan de ontvangen informatie te controleren en te vergelijken met andere bronnen.

jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt volledig beheerst door de Spaanse wetgeving.

Zolang er geen andere regel is die anders verplicht, komen de partijen overeen om voor alle vragen die rijzen over de interpretatie, toepassing en naleving van deze juridische kennisgeving, evenals de claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, voor te leggen aan de rechters en rechtbanken. van de provincie van de Balearen, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie die daarmee overeenkomt.

Contact

Als u vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen wilt maken over deze website, kunt u een e-mail sturen naar het adres info@ideasibiza.es.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor de goede werking en voor analytische doeleinden en om u advertenties te tonen die verband houden met uw voorkeuren op basis van een profiel dat is opgesteld op basis van uw surfgedrag. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden. Zie Cookiebeleid
Privacy